SLR110H

Implement Traktor Kubota

SLR110H

SLR110H

Implement Traktor Kubota

Sugarcane Leaf Remover Kubota

SPESIFIKASI

HP Traktor24 – 27
3-Point HitchSAE Kategori I
Dimensi (P x L x T) (cm)110 x 107 x 165
Berat (kg)215